akbassociation

Проєкт «Прямуємо до успіху!»

Мета проєкту  підвищення конкурентоспроможності та адаптивності ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту, з числа власників, керівників та працівників мікро-, малих та середніх підприємств, а також самозайнятих осіб в Донецькій області (територія, що контролюється українською владою) у складних економічних умовах внаслідок пандемії. 

Опис проекту 

Наслідки пандемії призвели до ряду негативних наслідків, які стосуються, як фізичних осіб, так і представників бізнесу. Серед них – втрата робочих місць, втрата актуальності деяких професій загалом, зниження конкурентоспроможності бізнесу тощо.  

Але на цій же хвилі піднімається актуальність так званих «віддадених професій», спеціалістів в яких не вистачає. Провівши аналіз потреб проектом було визначено фокус – «навчання з нуля» базовим навичкам та компетенціям відділеної професії «контент-менеджер». 

Тривалість проєкту: січень – червень 2021 р.

Категорія: навчальні  проекти

Цільова аудиторія: ВПО, самозайняті особи, безробітні, які знаходяться в пошуці нових можливостей кар’єрного розвитку, керівників та працівників мікро-, малих та середніх підприємств

Консультанти, члени АКБ, які були залучені до реалізації проєкту: Насирова Світлана, Діана Малолєткіна, Шатава Юлія, Дішель Анна 

В рамках проєкту було:

– розроблено інтерактивний онлайн курс по професії «контент-менеджер» (основи інтернет-маркетингу та роботи в соціальних мережах, загальна тривалість 64 години),

– 93% випускників здали практичні випускні роботи та показали володіння базовими навичками професії на високому рівні, 

– виготовлено 5 навчальних відеоролики та 1 про проєкт в цілому,

– 343 особи відвідали нетворкінгові онлайн зустрічі-презентації проєкту та дізналися про цінність та можливості відділених професій, в т.ч. контент-менеджера 

Проект реалізовувався у рамках партнерської ініціативи «Прямуємо до успіху» завдяки підтримці проекту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб», який виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини